Z30-Z39 Osoby wymagające opieki zdrowotnej w okolicznościach związanych z rozrodem

EN: Persons encountering health services in circumstances related to reproduction
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: