Z70-Z76 Osoby stykające się ze służbą zdrowia w innych okolicznościach

EN: Persons encountering health services in other circumstances
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: