Z71 Osoby stykające się ze służbą zdrowia w celu uzyskania konsultacji i porad niesklasyfikowanych gdzie indziej

EN: Persons encountering health services for other counselling and medical advice, not elsewhere classified
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: