Z91.4 Uraz psychiczny niesklasyfikowany gdzie indziej w wywiadzie

EN: Personal history of psychological trauma, not elsewhere classified
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: