E88.1 Lipodystrofia niesklasyfikowana gdzie indziej

EN: Lipodystrophy, not elsewhere classified
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
  • Lipodystrofia BNO
    EN: Bisalbuminaemia
Powiązane kody: