R02 Zgorzel niesklasyfikowana gdzie indziej

EN: Gangrene, not elsewhere classified
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: