Z73.3 Stres niesklasyfikowany gdzie indziej

EN: Stress, not elsewhere classified
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
  • Napięcie fizyczne i umysłowe BNO
    EN: Physical and mental strain NOS
Powiązane kody: