H91.3 Głuchoniemota niesklasyfikowana gdzie indziej

EN: Deaf mutism, not elsewhere classified
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: