Z76.9 Osoby stykające się ze służbą zdrowia w nieokreślonych okolicznościach

EN: Person encountering health services in unspecified circumstances
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: