Z71.1 Osoba z niepokojącymi objawami, u której nie postawiono rozpoznania

EN: Person with feared complaint in whom no diagnosis is made
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
  • Niepotwierdzenie obaw o stan zdrowia
    EN: Feared condition not demonstrated
  • Problem okazujący się stanem prawidłowym
    EN: Problem was normal state
  • Niepotrzebne obawy
    EN: "Worried well"
Powiązane kody: