R93.6 Nieprawidłowe wyniki diagnostycznych badań obrazowych kończyn

EN: Abnormal findings on diagnostic imaging of limbs
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: