R47.0 Dysfazja i afazja

EN: Dysphasia and aphasia
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: