F80.2 Zaburzenie rozumienia mowy

EN: Receptive language disorder
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
 • Wrodzone zaburzenia percepcji słuchowej
  EN: Congenital auditory imperception
 • Rozwojowa:
  EN: Developmental:
  • dysfazja lub afazja typu ekspresyjnego
   EN: dysphasia or aphasia, receptive type
  • afazja Wernickego
   EN: Wernicke's aphasia
 • Głuchota słów
  EN: Word deafness
Powiązane kody:
 • F80.1 Zaburzenia ekspresji mowy
  EN: Expressive language disorder
  • Rozwojowa dysfazja lub afazja typu ekspresyjnego
   EN: Developmental dysphasia or aphasia, expressive type
 • F80.9 Zaburzenie rozwoju mowy i języka, nieokreślone
  EN: Developmental disorder of speech and language, unspecified
  • Zaburzenie mowy BNO
   EN: Language disorder NOS
 • R47 Zaburzenia mowy niesklasyfikowane gdzie indziej
  EN: Speech disturbances, not elsewhere classified
 • R47.8 Inne i nieokreślone zaburzenia mowy
  EN: Other and unspecified speech disturbances
 • F80.8 Inne zaburzenia rozwoju mowy i języka
  EN: Other developmental disorders of speech and language
  • Seplenienie
   EN: Lisping
 • Z50.5 Ćwiczenia mowy
  EN: Speech therapy
 • F98.6 Mowa bezładna
  EN: Cluttering
 • R49.2 Wysoki i niski nosowy dźwięk mowy
  EN: Hypernasality and hyponasality
 • R47-R49 Objawy i cechy chorobowe dotyczące mowy i głosu
  EN: Symptoms and signs involving speech and voice
 • D57.1 Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa bez przełomu
  EN: Sickle-cell anaemia without crisis
  • Sierpowatokrwinkowość:
   EN: Sickle-cell:
   • niedokrwistość
    EN: anaemia
   • choroba
    EN: disease
   • zaburzenie
    EN: disorder
 • E25 Zaburzenia nadnerczowo-płciowe
  EN: Adrenogenital disorders
 • E31 Zaburzenia wielogruczołowe
  EN: Polyglandular dysfunction
 • E70.8 Inne zaburzenia przemian aminokwasów aromatycznych
  EN: Other disorders of aromatic amino-acid metabolism
  • Zaburzenia przemian:
   EN: Disorders of:
   • histydyny
    EN: histidine metabolism
   • tryptofanu
    EN: tryptophan metabolism
 • F10.5 Zaburzenia psychotyczne
  EN: Psychotic disorder
  • Alkoholowa:
   EN: Alcoholic:
   • halucynoza
    EN: hallucinosis
   • zazdrość
    EN: jealousy
   • paranoja
    EN: paranoia
   • psychoza BNO
    EN: psychosis NOS
 • F10.7 Rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne
  EN: Residual and late-onset psychotic disorder
  • Otępienie alkoholowe BNO
   EN: Alcoholic dementia NOS
  • Przewlekły alkoholowy zespół mózgowy
   EN: Chronic alcoholic brain syndrome
  • Otępienie i inne łagodniejsze postacie trwałego zaburzenia funkcji poznawczych
   EN: Dementia and other milder forms of persisting impairment of cognitive functions
  • Powracanie przebytych doznań psychotycznych typu „flashback”
   EN: Flashbacks
  • Późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne spowodowane przez środki psychoaktywne
   EN: Late-onset psychoactive substance-induced psychotic disorder
  • Zaburzenia postrzegania po przyjęciu środków halucynogennych
   EN: Posthallucinogen perception disorder
  • Rezydualne:
   EN: Residual:
   • zaburzenia afektywne
    EN: affective disorder
   • zaburzenia osobowości i zachowania
    EN: disorder of personality and behaviour
 • F11.5 Zaburzenia psychotyczne
  EN: Psychotic disorder
  • Alkoholowa:
   EN: Alcoholic:
   • halucynoza
    EN: hallucinosis
   • zazdrość
    EN: jealousy
   • paranoja
    EN: paranoia
   • psychoza BNO
    EN: psychosis NOS
 • F11.7 Rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne
  EN: Residual and late-onset psychotic disorder
  • Otępienie alkoholowe BNO
   EN: Alcoholic dementia NOS
  • Przewlekły alkoholowy zespół mózgowy
   EN: Chronic alcoholic brain syndrome
  • Otępienie i inne łagodniejsze postacie trwałego zaburzenia funkcji poznawczych
   EN: Dementia and other milder forms of persisting impairment of cognitive functions
  • Powracanie przebytych doznań psychotycznych typu „flashback”
   EN: Flashbacks
  • Późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne spowodowane przez środki psychoaktywne
   EN: Late-onset psychoactive substance-induced psychotic disorder
  • Zaburzenia postrzegania po przyjęciu środków halucynogennych
   EN: Posthallucinogen perception disorder
  • Rezydualne:
   EN: Residual:
   • zaburzenia afektywne
    EN: affective disorder
   • zaburzenia osobowości i zachowania
    EN: disorder of personality and behaviour
 • F12.5 Zaburzenia psychotyczne
  EN: Psychotic disorder
  • Alkoholowa:
   EN: Alcoholic:
   • halucynoza
    EN: hallucinosis
   • zazdrość
    EN: jealousy
   • paranoja
    EN: paranoia
   • psychoza BNO
    EN: psychosis NOS
 • F12.7 Rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne
  EN: Residual and late-onset psychotic disorder
  • Otępienie alkoholowe BNO
   EN: Alcoholic dementia NOS
  • Przewlekły alkoholowy zespół mózgowy
   EN: Chronic alcoholic brain syndrome
  • Otępienie i inne łagodniejsze postacie trwałego zaburzenia funkcji poznawczych
   EN: Dementia and other milder forms of persisting impairment of cognitive functions
  • Powracanie przebytych doznań psychotycznych typu „flashback”
   EN: Flashbacks
  • Późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne spowodowane przez środki psychoaktywne
   EN: Late-onset psychoactive substance-induced psychotic disorder
  • Zaburzenia postrzegania po przyjęciu środków halucynogennych
   EN: Posthallucinogen perception disorder
  • Rezydualne:
   EN: Residual:
   • zaburzenia afektywne
    EN: affective disorder
   • zaburzenia osobowości i zachowania
    EN: disorder of personality and behaviour
 • F13.5 Zaburzenia psychotyczne
  EN: Psychotic disorder
  • Alkoholowa:
   EN: Alcoholic:
   • halucynoza
    EN: hallucinosis
   • zazdrość
    EN: jealousy
   • paranoja
    EN: paranoia
   • psychoza BNO
    EN: psychosis NOS