G90.9 Zaburzenia układu nerwowego wegetatywnego, nieokreślone

EN: Disorder of autonomic nervous system, unspecified
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: