P15.3 Uraz porodowy oka

EN: Birth injury to eye
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
  • Krwotok podspojówkowy spowodowany urazem porodowym
    EN: Subconjunctival haemorrhage due to birth injury
  • Jaskra urazowa związana z urazem podczas porodu
    EN: Traumatic glaucoma due to birth injury
Powiązane kody: