M02 Artropatie odczynowe

EN: Reactive arthropathies
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
 • 0 Umiejscowienie mnogie
  EN: Multiple sites
 • 1 Okolica barku
  EN: Shoulder region
  • obojczyk
   EN: clavicle
  • łopatka
   EN: scapula
  • staw:
   EN: joint:
   • barkowo-obojczykowy
    EN: acromioclavicular
   • ramienny
    EN: glenohumeral
   • mostkowo-obojczykowy
    EN: sternoclavicular
 • 2 Ramię
  EN: Upper arm
  • kość ramienna
   EN: humerus
  • staw łokciowy
   EN: elbow joint
 • 3 Przedramię
  EN: Forearm
  • kość promieniowa
   EN: radius
  • kość łokciowa
   EN: ulna
  • staw promieniowo-nadgarstkowy
   EN: wrist joint
 • 4 Ręka
  EN: Hand
  • nadgarstek
   EN: carpus
  • paliczki
   EN: fingers
  • śródręcze
   EN: metacarpus
  • stawy pomiędzy tymi kośćmi
   EN: joints between these bones
 • 5 Okolica miednicy i uda
  EN: Pelvic region and thigh
  • pośladek
   EN: buttock
  • kość udowa
   EN: femur
  • miednica
   EN: pelvis
  • staw biodrowy (biodro)
   EN: hip (joint)
  • staw krzyżowo-biodrowy
   EN: sacroiliac joint
 • 6 Podudzie
  EN: Lower leg
  • strzałka
   EN: fibula
  • staw kolanowy
   EN: knee joint
  • piszczel
   EN: tibia
 • 7 Kostka i stopa
  EN: Ankle and foot
  • śródstopie
   EN: metatarsus
  • stęp
   EN: tarsus
  • palce stopy
   EN: toes
  • staw skokowy
   EN: ankle joint
  • inne stawy stopy
   EN: other joints in foot
 • 8 Inne
  EN: Other
  • głowa
   EN: head
  • szyja
   EN: neck
  • żebra
   EN: ribs
  • czaszka
   EN: skull
  • tułów
   EN: trunk
  • kręgosłup
   EN: vertebral column
 • 9 Nieokreślone umiejscowienie
  EN: Site unspecified
 • M02.0 Artropatia po dokonaniu omijających połączeń [bypassów] jelitowych
  EN: Arthropathy following intestinal bypass
 • M02.1 Poczerwonkowe zapalenie stawów
  EN: Postdysenteric arthropathy
 • M02.2 Poszczepienne zapalenie stawów
  EN: Postimmunization arthropathy
 • M02.3 Choroba Reitera
  EN: Reiter's disease
 • M02.8 Inne artropatie odczynowe
  EN: Other reactive arthropathies
 • M02.9 Artropatia odczynowa, nieokreślona
  EN: Reactive arthropathy, unspecified
Powiązane kody:
 • M03.6 Artropatie odczynowe w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
  EN: Reactive arthropathy in other diseases classified elsewhere
  • Artropatia w przebiegu zakaźnego zapalenia wsierdzia (I33.0†)
   EN: Arthropathy in infective endocarditis (I33.0+)
 • M03 Artropatie pozakaźne i odczynowe w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
  EN: Postinfective and reactive arthropathies in diseases classified elsewhere
  • 0 Umiejscowienie mnogie
   EN: Multiple sites
  • 1 Okolica barku
   EN: Shoulder region
   • obojczyk
    EN: clavicle
   • łopatka
    EN: scapula
   • staw:
    EN: joint:
    • barkowo-obojczykowy
     EN: acromioclavicular
    • ramienny
     EN: glenohumeral
    • mostkowo-obojczykowy
     EN: sternoclavicular
  • 2 Ramię
   EN: Upper arm
   • kość ramienna
    EN: humerus
   • staw łokciowy
    EN: elbow joint
  • 3 Przedramię
   EN: Forearm
   • kość promieniowa
    EN: radius
   • kość łokciowa
    EN: ulna
   • staw promieniowo-nadgarstkowy
    EN: wrist joint
  • 4 Ręka
   EN: Hand
   • nadgarstek
    EN: carpus
   • paliczki
    EN: fingers
   • śródręcze
    EN: metacarpus
   • stawy pomiędzy tymi kośćmi
    EN: joints between these bones
  • 5 Okolica miednicy i uda
   EN: Pelvic region and thigh
   • pośladek
    EN: buttock
   • kość udowa
    EN: femur
   • miednica
    EN: pelvis
   • staw biodrowy (biodro)
    EN: hip (joint)
   • staw krzyżowo-biodrowy
    EN: sacroiliac joint
  • 6 Podudzie
   EN: Lower leg
   • strzałka
    EN: fibula
   • staw kolanowy
    EN: knee joint
   • piszczel
    EN: tibia
  • 7 Kostka i stopa
   EN: Ankle and foot
   • śródstopie
    EN: metatarsus
   • stęp
    EN: tarsus
   • palce stopy
    EN: toes
   • staw skokowy
    EN: ankle joint
   • inne stawy stopy
    EN: other joints in foot
  • 8 Inne
   EN: Other
   • głowa
    EN: head
   • szyja
    EN: neck
   • żebra
    EN: ribs
   • czaszka
    EN: skull
   • tułów
    EN: trunk
   • kręgosłup
    EN: vertebral column
  • 9 Nieokreślone umiejscowienie
   EN: Site unspecified
 • L87.1 Odczynowa kolagenoza perforująca
  EN: Reactive perforating collagenosis
 • K75.2 Nieswoiste odczynowe zapalenie wątroby
  EN: Nonspecific reactive hepatitis
 • J68.3 Inne ostre lub podostre stany układu oddechowego wywołane przez czynniki chemiczne, gazy, spaliny lub pary
  EN: Other acute and subacute respiratory conditions due to chemicals, gases, fumes and vapours
  • Odczynowy zespół zaburzeń dróg oddechowych
   EN: Reactive airways dysfunction syndrome
 • M13.9 Zapalenie stawu, nieokreślone
  EN: Arthritis, unspecified
  • Artropatia BNO
   EN: Arthropathy NOS
 • M12.5 Artropatia pourazowa
  EN: Traumatic arthropathy
 • M12.8 Inne określone artropatie niesklasyfikowane gdzie indziej
  EN: Other specific arthropathies, not elsewhere classified
  • Artropatia przemijająca
   EN: Transient arthropathy
 • E10.6 Z innymi określonymi powikłaniami
  EN: With other specified complications
  • Artropatia cukrzycowa† (M14.2*)
   EN: Diabetic arthropathy+ (M14.2*)
   • neuropatyczna† (M14.6*)
    EN: Neuropathic diabetic arthropathy+ (M14.6*)
 • E11.6 Z innymi określonymi powikłaniami
  EN: With other specified complications
  • Artropatia cukrzycowa† (M14.2*)
   EN: Diabetic arthropathy+ (M14.2*)
   • neuropatyczna† (M14.6*)
    EN: Neuropathic diabetic arthropathy+ (M14.6*)
 • E12.6 Z innymi określonymi powikłaniami
  EN: With other specified complications
  • Artropatia cukrzycowa† (M14.2*)
   EN: Diabetic arthropathy+ (M14.2*)
   • neuropatyczna† (M14.6*)
    EN: Neuropathic diabetic arthropathy+ (M14.6*)
 • E13.6 Z innymi określonymi powikłaniami
  EN: With other specified complications
  • Artropatia cukrzycowa† (M14.2*)
   EN: Diabetic arthropathy+ (M14.2*)
   • neuropatyczna† (M14.6*)
    EN: Neuropathic diabetic arthropathy+ (M14.6*)
 • E14.6 Z innymi określonymi powikłaniami
  EN: With other specified complications
  • Artropatia cukrzycowa† (M14.2*)
   EN: Diabetic arthropathy+ (M14.2*)
   • neuropatyczna† (M14.6*)
    EN: Neuropathic diabetic arthropathy+ (M14.6*)
 • M14.5 Artropatia towarzysząca innym zaburzeniom endokrynologicznym, odżywiania i chorobom metabolicznym
  EN: Arthropathies in other endocrine, nutritional and metabolic disorders
  • Artropatia w przebiegu:
   EN: Arthropathy in:
   • akromegalii i gigantyzmu przysadkowego (E22.0†)
    EN: acromegaly and pituitary gigantism (E22.0+)
   • hemochromatozy (E83.1†)
    EN: haemochromatosis (E83.1+)
   • niedoczynności tarczycy (E00–E03†)
    EN: hypothyroidism (E00-E03+)
   • nadczynności tarczycy [tyreotoksykozy] (E05.–†)
    EN: thyrotoxicosis [hyperthyroidism] (E05.-+)
 • M14.8 Artropatia towarzysząca innym określonym chorobom sklasyfikowanym gdzie indziej
  EN: Arthropathies in other specified diseases classified elsewhere
  • Artropatia w przebiegu:
   EN: Arthropathy in:
   • rumienia:
    EN: erythema:
    • wielopostaciowego (L51.–†)
     EN: multiforme (L51.-+)
    • guzowatego (L52†)
     EN: nodosum (L52+)
   • sarkoidozy (D86.8†)
    EN: sarcoidosis (D86.8+)
   • choroby Whipple’a (K90.8†)
    EN: Whipple's disease (K90.8+)
 • M36.1 Artropatia w przebiegu chorób nowotworowych (C00–D48†)
  EN: Arthropathy in neoplastic disease (C00-D48+)
  • Artropatia w przebiegu:
   EN: Arthropathy in:
   • białaczki (C91–C95†)
    EN: leukaemia (C91-C95+)
   • histiocytozy złośliwej (C96.1†)
    EN: malignant histiocytosis (C96.1+)
   • szpiczaka mnogiego (C90.0†)
    EN: multiple myeloma (C90.0+)
 • M05-M14 Artropatie wielostawowe zapalne
  EN: Inflammatory polyarthropathies
 • M12 Inne określone artropatie
  EN: Other specific arthropathies
  • 0 Umiejscowienie mnogie
   EN: Multiple sites
  • 1 Okolica barku
   EN: Shoulder region
   • obojczyk
    EN: clavicle
   • łopatka
    EN: scapula
   • staw:
    EN: joint:
    • barkowo-obojczykowy
     EN: acromioclavicular
    • ramienny
     EN: glenohumeral
    • mostkowo-obojczykowy
     EN: sternoclavicular
  • 2 Ramię
   EN: Upper arm
   • kość ramienna
    EN: humerus
   • staw łokciowy
    EN: elbow joint
  • 3 Przedramię
   EN: Forearm
   • kość promieniowa
    EN: radius
   • kość łokciowa
    EN: ulna
   • staw promieniowo-nadgarstkowy
    EN: wrist joint
  • 4 Ręka
   EN: Hand
   • nadgarstek
    EN: carpus
   • paliczki
    EN: fingers
   • śródręcze
    EN: metacarpus
   • stawy pomiędzy tymi kośćmi
    EN: joints between these bones
  • 5 Okolica miednicy i uda
   EN: Pelvic region and thigh
   • pośladek
    EN: buttock
   • kość udowa
    EN: femur
   • miednica
    EN: pelvis
   • staw biodrowy (biodro)
    EN: hip (joint)
   • staw krzyżowo-biodrowy
    EN: sacroiliac joint
  • 6 Podudzie
   EN: Lower leg
   • strzałka
    EN: fibula
   • staw kolanowy
    EN: knee joint
   • piszczel
    EN: tibia
  • 7 Kostka i stopa
   EN: Ankle and foot
   • śródstopie
    EN: metatarsus
   • stęp
    EN: tarsus
   • palce stopy
    EN: toes
   • staw skokowy
    EN: ankle joint
   • inne stawy stopy
    EN: other joints in foot
  • 8 Inne
   EN: Other
   • głowa
    EN: head
   • szyja
    EN: neck
   • żebra
    EN: ribs
   • czaszka
    EN: skull
   • tułów
    EN: trunk
   • kręgosłup
    EN: vertebral column
  • 9 Nieokreślone umiejscowienie
   EN: Site unspecified
 • A52.1 Kiła objawowa układu nerwowego
  EN: Symptomatic neurosyphilis
  • Artropatia Charcota† (M14.6*)
   EN: Charcot's arthropathy+ (M14.6*)
  • Kiłowe późne:
   EN: Late syphilitic:
   • zapalenie nerwu słuchowego† (H94.0*)
    EN: acoustic neuritis+ (H94.0*)
   • zapalenie mózgu† (G05.0*)
    EN: encephalitis+ (G05.0*)
   • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych† (G01*)
    EN: meningitis+ (G01*)
   • zanik nerwu wzrokowego† (H48.0*)
    EN: optic atrophy+ (H48.0*)
   • polineuropatia† (G63.0*)
    EN: polyneuropathy+ (G63.0*)
   • zapalenie pozagałkowe nerwu wzrokowego† (H48.1*)
    EN: retrobulbar neuritis+ (H48.1*)
  • Parkinsonizm kiłowy† (G22*)
   EN: Syphilitic parkinsonism+ (G22*)
  • Wiąd rdzenia
   EN: Tabes dorsalis
 • M14.0 Artropatia dnawa związana z defektami enzymatycznymi i innymi dziedzicznymi zaburzeniami
  EN: Gouty arthropathy due to enzyme defects and other inherited disorders
  • Artropatia dnawa w przebiegu:
   EN: Gouty arthropathy in:
   • zespołu Lescha-Nyhana (E79.1†)
    EN: Lesch-Nyhan syndrome (E79.1+)
   • sierpowatokrwinkowości (D57.–†)
    EN: sickle-cell disorders (D57.-+)