C49.9 Tkanka łączna i inne tkanki miękkie, umiejscowienie nieokreślone

EN: Connective and soft tissue, unspecified
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: