G13 Zaniki układowe obejmujące pierwotnie ośrodkowy układ nerwowy w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

EN: Systemic atrophies primarily affecting central nervous system in diseases classified elsewhere
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: