B02.2 Półpasiec z zajęciem innych części układu nerwowego

EN: Zoster with other nervous system involvement
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
 • Popółpaścowe:
  EN: Postherpetic:
  • zapalenie zwoju kolanka (G53.0*)
   EN: geniculate ganglionitis (G53.0*)
  • polineuropatia (G63.0*)
   EN: polyneuropathy (G63.0*)
  • nerwoból nerwu trójdzielnego (G53.0*)
   EN: trigeminal neuralgia (G53.0*)
Powiązane kody: