M05.3 Reumatoidalne zapalenie stawów z zajęciem innych narządów i układów

EN: Rheumatoid arthritis with involvement of other organs and systems
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
 • Reumatoidalne:
  EN: Rheumatoid:
  • zapalenie serca (I52.8*)
   EN: carditis (I52.8*)
  • zapalenie wsierdzia (I39.–*)
   EN: endocarditis (I39.-*)
  • zapalenie mięśnia sercowego (I41.8*)
   EN: myocarditis (I41.8*)
  • miopatia (G73.7*)
   EN: myopathy (G73.7*)
  • zapalenie osierdzia (I32.8*)
   EN: pericarditis (I32.8*)
  • polineuropatia (G63.6*)
   EN: polyneuropathy (G63.6*)
Powiązane kody:
 • B58.8 Toksoplazmoza z zajęciem innych narządów
  EN: Toxoplasmosis with other organ involvement
  • Toksoplazmozowe zapalenie:
   EN: Toxoplasma:
   • mięśnia sercowego† (I41.2*)
    EN: myocarditis+ (I41.2*)
   • mięśni† (M63.1*)
    EN: myositis+ (M63.1*)
 • M32.1 Toczeń rumieniowaty układowy z zajęciem narządów lub układów
  EN: Systemic lupus erythematosus with organ or system involvement
  • Choroba Libmana-Sacksa (I39.–*)
   EN: Libman-Sacks disease (I39.-*)
  • Toczniowe zapalenie osierdzia (I32.8*)
   EN: Lupus pericarditis (I32.8*)
  • Toczeń rumieniowaty układowy z zajęciem:
   EN: Systemic lupus erythematosus with:
   • nerek (N08.5*, N16.4*)
    EN: kidney involvement (N08.5*, N16.4*)
   • płuc (J99.1*)
    EN: lung involvement (J99.1*)
 • M06 Inne reumatoidalne zapalenia stawów
  EN: Other rheumatoid arthritis
  • 0 Umiejscowienie mnogie
   EN: Multiple sites
  • 1 Okolica barku
   EN: Shoulder region
   • obojczyk
    EN: clavicle
   • łopatka
    EN: scapula
   • staw:
    EN: joint:
    • barkowo-obojczykowy
     EN: acromioclavicular
    • ramienny
     EN: glenohumeral
    • mostkowo-obojczykowy
     EN: sternoclavicular
  • 2 Ramię
   EN: Upper arm
   • kość ramienna
    EN: humerus
   • staw łokciowy
    EN: elbow joint
  • 3 Przedramię
   EN: Forearm
   • kość promieniowa
    EN: radius
   • kość łokciowa
    EN: ulna
   • staw promieniowo-nadgarstkowy
    EN: wrist joint
  • 4 Ręka
   EN: Hand
   • nadgarstek
    EN: carpus
   • paliczki
    EN: fingers
   • śródręcze
    EN: metacarpus
   • stawy pomiędzy tymi kośćmi
    EN: joints between these bones
  • 5 Okolica miednicy i uda
   EN: Pelvic region and thigh
   • pośladek
    EN: buttock
   • kość udowa
    EN: femur
   • miednica
    EN: pelvis
   • staw biodrowy (biodro)
    EN: hip (joint)
   • staw krzyżowo-biodrowy
    EN: sacroiliac joint
  • 6 Podudzie
   EN: Lower leg
   • strzałka
    EN: fibula
   • staw kolanowy
    EN: knee joint
   • piszczel
    EN: tibia
  • 7 Kostka i stopa
   EN: Ankle and foot
   • śródstopie
    EN: metatarsus
   • stęp
    EN: tarsus
   • palce stopy
    EN: toes
   • staw skokowy
    EN: ankle joint
   • inne stawy stopy
    EN: other joints in foot
  • 8 Inne
   EN: Other
   • głowa
    EN: head
   • szyja
    EN: neck
   • żebra
    EN: ribs
   • czaszka
    EN: skull
   • tułów
    EN: trunk
   • kręgosłup
    EN: vertebral column
  • 9 Nieokreślone umiejscowienie
   EN: Site unspecified
 • M05.8 Inne serododatnie reumatoidalne zapalenie stawów
  EN: Other seropositive rheumatoid arthritis
 • M06.8 Inne określone reumatoidalne zapalenie stawów
  EN: Other specified rheumatoid arthritis
 • B57.5 Choroba Chagasa (przewlekła) z zajęciem innych narządów
  EN: Chagas' disease (chronic) with other organ involvement
 • M45 Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
  EN: Ankylosing spondylitis
  • 0 Umiejscowienie mnogie w kręgosłupie
   EN: Multiple sites in spine
  • 1 Okolica potyliczno-szczytowo-obrotowa
   EN: Occipito-atlanto-axial region
  • 2 Okolica szyi
   EN: Cervical region
  • 3 Okolica szyjno-piersiowa
   EN: Cervicothoracic region
  • 4 Okolica piersiowa
   EN: Thoracic region
  • 5 Okolica piersiowo-lędźwiowa
   EN: Thoracolumbar region
  • 6 Okolica lędźwiowa
   EN: Lumbar region
  • 7 Okolica lędźwiowo-krzyżowa
   EN: Lumbosacral region
  • 8 Okolica krzyżowa i krzyżowo-guziczna
   EN: Sacral and sacrococcygeal region
  • 9 Nieokreślone umiejscowienie
   EN: Site unspecified
   • Reumatoidalne zapalenie stawów kręgosłupa
    EN: Rheumatoid arthritis of spine
 • M06.0 Seroujemne reumatoidalne zapalenie stawów
  EN: Seronegative rheumatoid arthritis
 • M08.0 Młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów
  EN: Juvenile rheumatoid arthritis
  • Młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów z czynnikiem reumatoidalnym lub bez tego czynnika
   EN: Juvenile rheumatoid arthritis with or without rheumatoid factor
 • G73.7 Miopatia w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
  EN: Myopathy in other diseases classified elsewhere
  • Miopatia w przebiegu:
   EN: Myopathy in:
   • reumatoidalnego zapalenia stawów (M05–M06†)
    EN: rheumatoid arthritis (M05-M06+)
   • twardziny (M34.8†)
    EN: scleroderma (M34.8+)
   • zespołu suchości [Sjögrena] (M35.0†)
    EN: sicca syndrome [Sjögren] (M35.0+)
   • tocznia rumieniowatego układowego (M32.1†)
    EN: systemic lupus erythematosus (M32.1+)
 • B02.2 Półpasiec z zajęciem innych części układu nerwowego
  EN: Zoster with other nervous system involvement
  • Popółpaścowe:
   EN: Postherpetic:
   • zapalenie zwoju kolanka (G53.0*)
    EN: geniculate ganglionitis (G53.0*)
   • polineuropatia (G63.0*)
    EN: polyneuropathy (G63.0*)
   • nerwoból nerwu trójdzielnego (G53.0*)
    EN: trigeminal neuralgia (G53.0*)
 • B57.3 Choroba Chagasa (przewlekła) z zajęciem układu pokarmowego
  EN: Chagas' disease (chronic) with digestive system involvement
 • B57.4 Choroba Chagasa (przewlekła) z zajęciem układu nerwowego
  EN: Chagas' disease (chronic) with nervous system involvement
 • B08.8 Inne określone zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych
  EN: Other specified viral infections characterized by skin and mucous membrane lesions
  • Enterowirusowe zapalenie gardła z zajęciem węzłów chłonnych
   EN: Enteroviral lymphonodular pharyngitis
  • Pryszczyca
   EN: Foot-and-mouth disease
  • Choroba wywołana przez wirus tanapox
   EN: Tanapox virus disease
  • Choroba wywołana przez wirus yabapox
   EN: Yaba pox virus disease
 • M05.0 Zespół Felty’ego
  EN: Felty's syndrome
  • Reumatoidalne zapalenie stawów przebiegające z powiększeniem śledziony i węzłów chłonnych oraz leukopenią
   EN: Rheumatoid arthritis with splenoadenomegaly and leukopenia
 • M30.1 Guzkowe zapalenie tętnic z zajęciem płuc [zespół Churga-Strauss]
  EN: Polyarteritis with lung involvement [Churg-Strauss]
  • Alergiczne ziarniniakowe zapalenie naczyń
   EN: Allergic granulomatous angiitis
 • M05.2 Reumatoidalne zapalenie naczyń
  EN: Rheumatoid vasculitis
 • B57.0 Ostra choroba Chagasa z zajęciem serca (I41.2*, I98.1*)
  EN: Acute Chagas' disease with heart involvement (I41.2*, I98.1*)
  • Choroba Chagasa o ostrym przebiegu z:
   EN: Acute Chagas' disease with:
   • zajęciem układu sercowo-naczyniowego NGI (I98.1*)
    EN: cardiovascular involvement NEC (I98.1*)
   • zapaleniem mięśnia sercowego (I41.2*)
    EN: myocarditis (I41.2*)
 • B57.2 Choroba Chagasa (przewlekła) z zajęciem serca
  EN: Chagas' disease (chronic) with heart involvement
  • Trypanosomatoza amerykańska BNO
   EN: American trypanosomiasis NOS
  • Choroba Chagasa (przewlekła) (z):
   EN: Chagas' disease (chronic) (with):
   • BNO
    EN: NOS
   • zajęciem układu sercowo-naczyniowego NGI† (I98.1*)
    EN: cardiovascular involvement NEC+ (I98.1*)
   • zapaleniem mięśnia sercowego† (I41.2*)
    EN: myocarditis+ (I41.2*)
  • Trypanosomatoza BNO w regionach endemicznych dla choroby Chagasa
   EN: Trypanosomiasis NOS, in places where Chagas' disease is prevalent
 • Z80.8 Obciążenie rodzinne nowotworami złośliwymi innych narządów i układów
  EN: Family history of malignant neoplasm of other organs or systems
  • Choroby sklasyfikowane w kategoriach C00–C14, C40–C49, C69–C79, C97
   EN: Conditions classifiable to C00-C14, C40-C49, C69-C79, C97