M05.0 Zespół Felty’ego

EN: Felty's syndrome
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
 • Reumatoidalne zapalenie stawów przebiegające z powiększeniem śledziony i węzłów chłonnych oraz leukopenią
  EN: Rheumatoid arthritis with splenoadenomegaly and leukopenia
Powiązane kody:
 • K22.7 Przełyk Barretta
  EN: Barrett's oesophagus
  • Choroba
   EN: Barrett's disease
  • Zespół
   EN: Barrett's syndrome
 • Q91 Zespół Edwardsa i zespół Pataua
  EN: Edwards' syndrome and Patau's syndrome
 • D46 Zespoły mielodysplastyczne
  EN: Myelodysplastic syndromes
 • D50.1 Dysfagia syderopeniczna
  EN: Sideropenic dysphagia
  • Zespół Kelly’ego-Patersona
   EN: Kelly-Paterson syndrome
  • Zespół Plummera-Vinsona
   EN: Plummer-Vinson syndrome
 • D51.1 Niedokrwistość z niedoboru witaminy B12 spowodowana wybiórczym upośledzeniem wchłaniania witaminy B12 połączona z białkomoczem
  EN: Vitamin B12 deficiency anaemia due to selective vitamin B12 malabsorption with proteinuria
  • Zespół Imerslund(-Gräsbecka)
   EN: Imerslund(-Gräsbeck) syndrome
  • Dziedziczna niedokrwistość megaloblastyczna
   EN: Megaloblastic hereditary anaemia
 • D58.0 Sferocytoza dziedziczna
  EN: Hereditary spherocytosis
  • Żółtaczka z brakiem wydzielania barwników żółci w moczu (rodzinna)
   EN: Acholuric (familial) jaundice
  • Wrodzona (sferocytowa) żółtaczka hemolityczna
   EN: Congenital (spherocytic) haemolytic icterus
  • Zespół Minkowskiego-Chauffarda
   EN: Minkowski-Chauffard syndrome
 • D59.3 Zespół hemolityczno-mocznicowy
  EN: Haemolytic-uraemic syndrome
 • D61.0 Niedokrwistość aplastyczna konstytucjonalna
  EN: Constitutional aplastic anaemia
  • (Czysta) aplazja czerwonokrwinkowa:
   EN: Aplasia, (pure) red cell (of):
   • wrodzona
    EN: congenital
   • dziecięca
    EN: infants
   • pierwotna
    EN: primary
  • Zespół Blackfana-Diamonda
   EN: Blackfan-Diamond syndrome
  • Niedokrwistość hipoplastyczna rodzinna
   EN: Familial hypoplastic anaemia
  • Niedokrwistość Fanconiego
   EN: Fanconi's anaemia
  • Pancytopenia z wadami wrodzonymi
   EN: Pancytopenia with malformations
 • D69.3 Samoistna plamica małopłytkowa
  EN: Idiopathic thrombocytopenic purpura
  • Zespół Evansa
   EN: Evans' syndrome
 • B22.2 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest zespół wyczerpania
  EN: HIV disease resulting in wasting syndrome
  • Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest brak prawidłowego rozwoju i wzrostu
   EN: HIV disease resulting in failure to thrive
  • Zespół wyniszczenia
   EN: Slim disease
 • D81.4 Zespół Nezelofa
  EN: Nezelof's syndrome
 • D82.0 Zespół Wiskotta-Aldricha
  EN: Wiskott-Aldrich syndrome
  • Niedobór odpornościowy z małopłytkowością i wypryskiem
   EN: Immunodeficiency with thrombocytopenia and eczema
 • D82.1 Zespół DiGeorge’a
  EN: Di George's syndrome
  • Zespół kieszonki gardłowej
   EN: Pharyngeal pouch syndrome
  • Alimfoplazja grasicza
   EN: Thymic alymphoplasia
  • Aplazja lub hipoplazja grasicy z niedoborem odporności
   EN: Thymic aplasia or hypoplasia with immunodeficiency
 • E07.1 Wole związane z dyshormonozą
  EN: Dyshormogenetic goitre
  • Rodzinne wole dyshormogenne
   EN: Familial dyshormogenetic goitre
  • Zespół Pendreda
   EN: Pendred's syndrome
 • E16.4 Zaburzenia wydzielania gastryny
  EN: Abnormal secretion of gastrin
  • Hipergastrynemia
   EN: Hypergastrinaemia
  • Zespół Zollingera-Ellisona
   EN: Zollinger-Ellison syndrome
 • E23.0 Niedoczynność przysadki
  EN: Hypopituitarism
  • Eunuchoidyzm hipogonadotropowy
   EN: Fertile eunuch syndrome
  • Hipogonadyzm hipogonadotropowy
   EN: Hypogonadotropic hypogonadism
  • Idiopatyczny niedobór hormonu wzrostu
   EN: Idiopathic growth hormone deficiency
  • Izolowany niedobór:
   EN: Isolated deficiency of:
   • gonadotropiny
    EN: gonadotropin
   • hormonu wzrostu
    EN: growth hormone
   • hormonu przysadki
    EN: pituitary hormone
  • Zespół Kallmanna
   EN: Kallmann's syndrome
  • Karłowatość typu Loraina-Léviego
   EN: Lorain-Levi short stature
  • Martwica przysadki (poporodowa)
   EN: Necrosis of pituitary gland (postpartum)
  • Uogólniony niedobór hormonów przysadki
   EN: Panhypopituitarism
  • Przysadkowe wyniszczenie
   EN: Pituitary cachexia
  • Przysadkowa niewydolność BNO
   EN: Pituitary insufficiency NOS
  • Przysadkowy niski wzrost
   EN: Pituitary short stature
  • Zespół Sheehana
   EN: Sheehan's syndrome
  • Choroba Simmondsa
   EN: Simmonds' disease
 • E24 Zespół Cushinga
  EN: Cushing's syndrome
 • E24.1 Zespół Nelsona
  EN: Nelson's syndrome
 • E26.0 Pierwotny hiperaldosteronizm
  EN: Primary hyperaldosteronism
  • Zespół Conna
   EN: Conn's syndrome
  • Pierwotny hiperaldosteronizm wtórny do przerostu nadnerczy (obustronnego)
   EN: Primary aldosteronism due to adrenal hyperplasia (bilateral)
 • E26.8 Inne zespoły z hiperaldosteronizmem
  EN: Other hyperaldosteronism
  • Zespół Barttera
   EN: Bartter's syndrome