Powiązane kody:
 • B08.8 Inne określone zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych
  EN: Other specified viral infections characterized by skin and mucous membrane lesions
  • Enterowirusowe zapalenie gardła z zajęciem węzłów chłonnych
   EN: Enteroviral lymphonodular pharyngitis
  • Pryszczyca
   EN: Foot-and-mouth disease
  • Choroba wywołana przez wirus tanapox
   EN: Tanapox virus disease
  • Choroba wywołana przez wirus yabapox
   EN: Yaba pox virus disease
 • B55.2 Leiszmanioza skóry i błon śluzowych
  EN: Mucocutaneous leishmaniasis
 • A51.3 Kiła wtórna skóry i błon śluzowych
  EN: Secondary syphilis of skin and mucous membranes
  • Kłykciny płaskie
   EN: Condyloma latum
  • Kiłowe:
   EN: Syphilitic:
   • łysienie† (L99.8*)
    EN: alopecia+ (L99.8*)
   • bielactwo† (L99.8*)
    EN: leukoderma+ (L99.8*)
   • kłykciny płaskie błon śluzowych
    EN: mucous patch
 • A54.8 Inne zakażenia rzeżączkowe
  EN: Other gonococcal infections
  • Rzeżączkowy ropień mózgu† (G07*)
   EN: Gonococcal brain abscess+ (G07*)
  • Rzeżączkowe zapalenie:
   EN: Gonococcal:
   • wsierdzia† (I39.8*)
    EN: endocarditis+ (I39.8*)
   • opon mózgowo-rdzeniowych† (G01*)
    EN: meningitis+ (G01*)
   • mięśnia sercowego† (I41.0*)
    EN: myocarditis+ (I41.0*)
   • osierdzia† (I32.0*)
    EN: pericarditis+ (I32.0*)
   • otrzewnej† (K67.1*)
    EN: peritonitis+ (K67.1*)
   • płuc† (J17.0*)
    EN: pneumonia+ (J17.0*)
  • Posocznica w przebiegu rzeżączki
   EN: Septicaemia in the cause of gonococcal
  • Rzeżączkowe uszkodzenia skóry
   EN: Gonococcal skin lesions
 • A66.7 Inne objawy malinicy
  EN: Other manifestations of yaws
  • Guzki okołostawowe malinicze
   EN: Juxta-articular nodules of yaws
  • Malinica błon śluzowych
   EN: Mucosal yaws
 • C54.1 Błona śluzowa macicy
  EN: Endometrium
 • D07.0 Błona śluzowa macicy
  EN: Endometrium
 • O70.3 Pęknięcie krocza czwartego stopnia w czasie porodu
  EN: Fourth degree perineal laceration during delivery
  • Pęknięcie, rozerwanie lub rozdarcie krocza jak w kategorii O70.2, obejmujące także:
   EN: Perineal laceration, rupture or tear as in O70.2, also involving:
   • błonę śluzową odbytu
    EN: anal mucosa
   • błonę śluzową odbytnicy
    EN: rectal mucosa
 • O70.3 Pęknięcie krocza czwartego stopnia w czasie porodu
  EN: Fourth degree perineal laceration during delivery
  • Pęknięcie, rozerwanie lub rozdarcie krocza jak w kategorii O70.2, obejmujące także:
   EN: Perineal laceration, rupture or tear as in O70.2, also involving:
   • błonę śluzową odbytu
    EN: anal mucosa
   • błonę śluzową odbytnicy
    EN: rectal mucosa
 • L00-L08 Zakażenia skóry i tkanki podskórnej
  EN: Infections of the skin and subcutaneous tissue