G07 Ropień i ziarniniak śródczaszkowy, w kanale kręgowym i rdzenia kręgowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

EN: Intracranial and intraspinal abscess and granuloma in diseases classified elsewhere
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
 • Ropień mózgu:
  EN: Abscess of brain:
  • pełzakowy (A06.6†)
   EN: amoebic (A06.6+)
  • rzeżączkowy (A54.8†)
   EN: gonococcal (A54.8+)
  • gruźliczy (A17.8†)
   EN: tuberculous (A17.8+)
 • Ziarniniak mózgu w przebiegu zakażenia Schistosoma (B65.–†)
  EN: Schistosomiasis granuloma of brain (B65.-+)
 • Gruźliczak:
  EN: Tuberculoma of:
  • mózgu (A17.8†)
   EN: brain (A17.8+)
  • opon mózgowo-rdzeniowych (A17.1†)
   EN: meninges (A17.1+)
Powiązane kody: