G06 Ropień i ziarniniak śródczaszkowy, w kanale kręgowym i rdzenia kręgowego

EN: Intracranial and intraspinal abscess and granuloma
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
 • G06.0 Ropień i ziarniniak śródczaszkowy
  EN: Intracranial abscess and granuloma
  • Ropień (zatorowy):
   EN: Abscess (embolic)(of):
   • mózgu [dowolnej części]
    EN: brain [any part]
   • móżdżku
    EN: cerebellar
   • mózgowia
    EN: cerebral
   • usznopochodny
    EN: otogenic
  • Ropień lub ziarniniak śródczaszkowy:
   EN: Intracranial abscess or granuloma:
   • nadtwardówkowy
    EN: epidural
   • zewnątrztwardówkowy
    EN: extradural
   • podtwardówkowy
    EN: subdural
 • G06.1 Ropień i ziarniniak rdzenia kręgowego i w kanale kręgowym
  EN: Intraspinal abscess and granuloma
  • Ropień (zatorowy) rdzenia kręgowego [dowolnej części]
   EN: Abscess (embolic) of spinal cord [any part]
  • Ropień lub ziarniniak w kanale kręgowym:
   EN: Intraspinal abscess or granuloma:
   • nadtwardówkowy
    EN: epidural
   • zewnątrztwardówkowy
    EN: extradural
   • podtwardówkowy
    EN: subdural
 • G06.2 Ropień zewnątrztwardówkowy i podtwardówkowy, nieokreślony
  EN: Extradural and subdural abscess, unspecified
Powiązane kody: