G05 Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

EN: Encephalitis, myelitis and encephalomyelitis in diseases classified elsewhere
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: