G03 Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez inne i nieokreślone czynniki

EN: Meningitis due to other and unspecified causes
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: