B90.9 Następstwa gruźlicy układu oddechowego i nieokreślonej

EN: Sequelae of respiratory and unspecified tuberculosis
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
  • Następstwa gruźlicy BNO
    EN: Sequelae of tuberculosis NOS
Powiązane kody: