Z86.7 Choroby układu krążenia w wywiadzie

EN: Personal history of diseases of the circulatory system
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
  • Choroby sklasyfikowane w kategoriach I00–I99
    EN: Conditions classifiable to I00-I99
Powiązane kody: