Z87.5 Powikłania ciąży, porodu i okresu połogu w wywiadzie

EN: Personal history of complications of pregnancy, childbirth and the puerperium
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
  • Choroby sklasyfikowane w kategoriach O00–O99
    EN: Conditions classifiable to O00-O99
  • Choroba trofoblastyczna w wywiadzie
    EN: Personal history of trophoblastic disease
Powiązane kody: