O94 Następstwa powikłań ciąży, porodu i okresu połogu

EN: Sequelae of complication of pregnancy, childbirth and the puerperium
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: