H94.8 Inne określone zaburzenia ucha w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

EN: Other specified disorders of ear in diseases classified elsewhere
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: