H62 Zaburzenia ucha zewnętrznego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

EN: Disorders of external ear in diseases classified elsewhere
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: