H67.8 Zapalenie ucha środkowego w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

EN: Otitis media in other diseases classified elsewhere
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: