H75 Inne zaburzenia ucha środkowego i wyrostka sutkowatego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

EN: Other disorders of middle ear and mastoid in diseases classified elsewhere
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: