H75.8 Inne określone zaburzenia ucha środkowego i wyrostka sutkowatego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

EN: Other specified disorders of middle ear and mastoid in diseases classified elsewhere
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: