H62.0 Zapalenie ucha zewnętrznego w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej

EN: Otitis externa in bacterial diseases classified elsewhere
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
  • Zapalenie ucha zewnętrznego w przebiegu róży (A46†)
    EN: Otitis externa in erysipelas (A46+)
Powiązane kody: