T26.3 Oparzenie termiczne innych części oka i przydatków oka

EN: Burn of other parts of eye and adnexa
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: