T28.2 Oparzenie termiczne innych części układu pokarmowego

EN: Burn of other parts of alimentary tract
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: