T26 Oparzenia termiczne i chemiczne ograniczone do oka i przydatków oka

EN: Burn and corrosion confined to eye and adnexa
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: