I Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze
Inne:
 • W celu określenia ewentualnej antybiotykooporności bakterii należy użyć dodatkowego kodu (U80-U89).
Nie obejmuje:
 • choroby zakaźne i pasożytnicze wikłające przebieg ciąży, porodu i okres połogu [z wyłączeniem tężca położniczego i choroby spowodowanej przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV]] (O98.-)
 • grypa i inne ostre zakażenia dróg oddechowych (J00-J22)
 • nosicielstwo lub podejrzenie nosicielstwa patogenu zakaźnego (Z22.-)
 • wybrane zakażenia ogniskowe – patrz rozdziały dotyczące poszczególnych narządów
 • zakażenia i parazytozy okresu okołoporodowego [z wyłączeniem tężca noworodków, kiły wrodzonej, okołoporodowego zakażenia rzeżączkowego i okołoporodowego zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności [HIV]] (P35-P39)
Obejmuje:
 • choroby uznane za zakaźne lub przenoszące się w populacji
A80-A89 Wirusowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego
Nie obejmuje:
 • następstwa:nagminnego porażenia dziecięcego (B91)
 • następstwa:wirusowego zapalenia mózgu (B94.1)
A80 Ostre nagminne porażenie dziecięce
A81 Atypowe wirusowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego
Obejmuje:
 • choroby ośrodkowego układu nerwowego wywołane przez priony
A82 Wścieklizna
A83 Wirusowe zapalenie mózgu wywołane przez wirusy przenoszone przez komary
Nie obejmuje:
 • wenezuelskie końskie zapalenie mózgu (A92.2)
Obejmuje:
 • wirusowe zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych przenoszone przez komary
A84 Wirusowe zapalenie mózgu wywołane przez wirusy przenoszone przez kleszcze
Obejmuje:
 • wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu przenoszone przez kleszcze
A85 Inne wirusowe zapalenie mózgu niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje:
 • limfocytarne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i naczyniówki (A87.2)
 • łagodne zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego przebiegające z bólami mięśni (G93.3)
 • zapalenie mózgu wywołane przez:wirus nagminnego porażenia dziecięcego (A80.-)
 • zapalenie mózgu wywołane przez:wirus odry (B05.0)
 • zapalenie mózgu wywołane przez:wirus opryszczki [herpes simplex] (B00.4)
 • zapalenie mózgu wywołane przez:wirus półpaśca (B02.0)
 • zapalenie mózgu wywołane przez:wirus świnki (B26.2)
Obejmuje:
 • określone wirusowe:zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych NGI
 • określone wirusowe:zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego NGI
A86 Wirusowe zapalenie mózgu, nieokreślone
Obejmuje:
 • Wirusowe:zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego BNO
 • Wirusowe:zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu BNO
A87 Wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
Nie obejmuje:
 • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez:wirus nagminnego porażenia dziecięcego (A80.-)
 • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez:wirus odry (B05.1)
 • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez:wirus opryszczki [herpes simplex] (B00.3)
 • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez:wirus półpaśca (B02.1)
 • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez:wirus świnki (B26.1)
A88 Inne wirusowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje:
 • wirusowe:zapalenie mózgu BNO (A86)
 • wirusowe:zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych BNO (A87.9)
A89 Wirusowe zakażenie ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślone