B34 Zakażenie wirusowe o nieokreślonym umiejscowieniu

EN: Other viral diseases, not elsewhere classified
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: