A49.1 Zakażenie paciorkowcowe o nieokreślonym umiejscowieniu

EN: Streptococcal and enterococcal infection, unspecified site
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: