A49 Zakażenia bakteryjne o nieokreślonym umiejscowieniu

EN: Bacterial infection of unspecified site
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: