VIII Choroby ucha i wyrostka sutkowatego
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
H90-H95 Inne choroby ucha
H93 Inne zaburzenia ucha, niesklasyfikowane gdzie indziej
H93.0 Zaburzenia zwyrodnieniowe i naczyniowe ucha
Nie obejmuje:
 • upośledzenie słuchu starcze (H91.1)
Obejmuje:
 • Przemijająca głuchota niedokrwienna
H93.1 Szum w uszach
H93.2 Inne zaburzenia percepcji słuchowej
Nie obejmuje:
 • omamy słuchowe (R44.0)
Obejmuje:
 • Czasowe przesunięcie progu słyszenia
 • Nadwrażliwość słuchowa
 • Nieprawidłowa percepcja bodźców słuchowych
 • Słyszenie podwójne
H93.3 Choroby nerwu słuchowego
Obejmuje:
 • Zaburzenia VIII nerwu czaszkowego
H93.8 Inne określone zaburzenia ucha
H93.9 Zaburzenia ucha, nieokreślone