XIV Choroby układu moczowo-płciowego
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
N40-N51 Choroby męskich narządów płciowych
N51 Zaburzenia męskich narządów płciowych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
N51.0 Zaburzenia gruczołu krokowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Obejmuje:
 • Zapalenie gruczołu krokowego:gruźlicze (A18.1)
 • Zapalenie gruczołu krokowego:rzeżączkowe (A54.2)
 • Zapalenie gruczołu krokowego:rzęsistkowe (A59.0)
N51.1 Zaburzenia jądra i najądrza w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Obejmuje:
 • Chlamydiozowe:zapalenie jądra (A56.1)
 • Chlamydiozowe:zapalenie najądrza (A56.1)
 • Gruźlica:jądra (A18.1)
 • Gruźlica:najądrza (A18.1)
 • Rzeżączkowe:zapalenie jądra (A54.2)
 • Rzeżączkowe:zapalenie najądrza (A54.2)
 • Zapalenie jądra wywołane przez wirus świnki (B26.0)
N51.2 Zapalenie żołędzi w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Obejmuje:
 • Zapalenie żołędzi:kandydozowe (B37.4)
 • Zapalenie żołędzi:pełzakowe (A06.8)
N51.8 Inne zaburzenia męskich narządów płciowych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Obejmuje:
 • Filariozowa torbiel limfatyczna osłonki pochwowej jądra (B74.-)
 • Gruźlica pęcherzyków nasiennych (A18.1)
 • Opryszczkowe [herpes simplex] zakażenie męskich narządów płciowych (A60.0)