XIII Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • wybrane zaburzenia stawów skroniowo-żuchwowych (K07.6)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
 • zespół ciasnoty przedziałów powięziowych (T79.6)
M30-M36 Układowe choroby tkanki łącznej
Nie obejmuje:
 • choroby autoimmunologiczne, pojedynczy narząd lub pojedynczy rodzaj komórek (kod zależny od kategorii schorzenia)
Obejmuje:
 • choroby autoimmunologiczne:BNO
 • choroby autoimmunologiczne:układowe
 • choroby kolagenowe (naczyniowe):BNO
 • choroby kolagenowe (naczyniowe):układowe
M36 Układowe zaburzenia tkanki łącznej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Nie obejmuje:
 • artropatie w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej (M14.-)
M36.0 Zapalenie skórno-(wielo)mięśniowe w przebiegu chorób nowotworowych (C00-D48)
M36.1 Artropatia w przebiegu chorób nowotworowych (C00-D48)
Obejmuje:
 • Artropatia w przebiegu:białaczki (C91-C95)
 • Artropatia w przebiegu:histiocytozy złośliwej (C96.1)
 • Artropatia w przebiegu:szpiczaka mnogiego (C90.0)
M36.2 Artropatia w przebiegu hemofilii (D66-D68)
M36.3 Artropatia w przebiegu innych chorób hematologicznych (D50-D76)
Nie obejmuje:
 • artropatia w przebiegu plamicy Henocha(-Schönleina) (M36.4)
M36.4 Artropatia w przebiegu reakcji nadwrażliwości sklasyfikowanych gdzie indziej
Obejmuje:
 • Artropatia w przebiegu plamicy Henocha(-Schönleina) (D69.0)
M36.8 Układowe zaburzenia tkanki łącznej w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Obejmuje:
 • Układowe choroby tkanki łącznej w przebiegu:hipogammaglobulinemii (D80.-)
 • Układowe choroby tkanki łącznej w przebiegu:ochronozy (E70.2)