VI Choroby układu nerwowego
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
G35-G37 Choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego
G35 Stwardnienie rozsiane
Obejmuje:
 • Stwardnienie rozsiane:BNO
 • Stwardnienie rozsiane:pnia mózgu
 • Stwardnienie rozsiane:rdzenia kręgowego
 • Stwardnienie rozsiane:rozsiane
 • Stwardnienie rozsiane:uogólnione
G36 Inne rozsiane procesy demielinizacyjne o ostrym przebiegu
Nie obejmuje:
 • pozakaźne zapalenie mózgu, a także mózgu i rdzenia kręgowego, BNO (G04.8)
G37 Inne choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego