VI Choroby układu nerwowego
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
G90-G99 Inne zaburzenia układu nerwowego
G99 Inne zaburzenia układu nerwowego, występujące w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G99.2 Mielopatia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Obejmuje:
 • Mielopatia w przebiegu:chorób nowotworowych (C00-D48)
 • Mielopatia w przebiegu:patologii krążków międzykręgowych (M50.0)
 • Mielopatia w przebiegu:spondylozy (M47.-)
 • Zespół ucisku tętnicy kręgowej i rdzeniowej przedniej (M47.0)