II Nowotwory
Inne:
 • (Uwagi)
D10-D36 Nowotwory niezłośliwe
Obejmuje:
 • kody morfologiczne z określeniem charakteru nowotworu przez kod /0
D31 Nowotwór niezłośliwy oka i przydatków oka
Nie obejmuje:
 • nerw wzrokowy (D33.3)
 • skóra powieki (D22.1)
 • tkanka łączna powieki (D21.0)
D31.0 Spojówka
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Spojówka
D31.1 Rogówka
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Rogówka
D31.2 Siatkówka
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Siatkówka
D31.3 Naczyniówka
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Naczyniówka
D31.4 Ciało rzęskowe
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Ciało rzęskowe
Obejmuje:
 • Gałka oczna
D31.5 Gruczoł i drogi łzowe
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Gruczoł i drogi łzowe
Obejmuje:
 • Przewód nosowo-łzowy
 • Woreczek łzowy
D31.6 Oczodół, umiejscowienie nieokreślone
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Oczodół, umiejscowienie nieokreślone
Nie obejmuje:
 • kości oczodołu (D16.4)
Obejmuje:
 • Mięśnie zewnętrzne oka
 • Nerwy obwodowe oczodołu
 • Tkanka łączna oczodołu
 • Tkanka pozagałkowa
 • Tkanka pozaoczodołowa
D31.9 Oko, umiejscowienie nieokreślone
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Oko, umiejscowienie nieokreślone