T81.1 Wstrząs w trakcie zabiegu lub będący wynikiem zabiegu, niesklasyfikowany gdzie indziej

EN: Shock during or resulting from a procedure, not elsewhere classified
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
  • Zapaść BNO
    EN: Collapse NOS
  • Wstrząs (endotoksyczny) (hipowolemiczny) (septyczny)
    EN: Shock (endotoxic)(hypovolaemic)(septic)
  • Wstrząs pooperacyjny BNO
    EN: Postoperative shock NOS
Powiązane kody: